Reservieren Sie Ihre Übernachtung online!
Reservieren Sie Ihre Übernachtung online!
Verbringen Sie Sommer in unserem Hotel, in dem Sie spannende Programme für Groß und Klein erwartet!
Hier is der Mai. Nutzen Sie die guten Möglichkeiten und verbringen Sie unvergessliche Tage im Mátra!
Urlaub gut verbracht in den Bergen. Für Kinder bieten wir Programmen mit Animateur, Zauberer-show und einem Eiskrem Kupon. Für Erwachsene Sauna Seance und Live-Musik jedes Wochenende.
Wir sind auf Facebook!
Wir sind auf YouTube!

A Hoffmann Hotel és Rendezvény Kft. (1051-Budapest, Deák F. u. 21.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.


Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.


Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezeléseTeljes adatkezelési nyilatkozat letöltése