Reservieren Sie Ihre Übernachtung online!
Reservieren Sie Ihre Übernachtung online!
Die Zeit ist gekommen, hier ist der Winter! Verbringen Sie diese Termin im Berg oder entspannen Sie sich in unserem Wellnesbereich. Für Kinder bis 4 Jahre ist es kostenlos.
Profitieren Sie von Last-Minute-Angebot und buchen Sie uns für eine Nacht! Aber Vorsicht, das Angebot gilt nur für ein paar Tage!
Genießen Sie die schöne Umgebung, die gute Luft, die tolle Gastronomie und erfrischen Sie sich durch unsere ausgezeichnete Masseure!
Wir sind auf Facebook!
Wir sind auf YouTube!

A Hoffmann Hotel és Rendezvény Kft. (1051-Budapest, Deák F. u. 21.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.


Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.


Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezeléseTeljes adatkezelési nyilatkozat letöltése