Reservieren Sie Ihre Übernachtung online!
Reservieren Sie Ihre Übernachtung online!
Eine lange Wochenende im diesem Jahr! Entspannen Sie paar Tage in unserem Hotel! Wir warten Ihnen mit der traditionellen, Oster Speisen und mit der Animation.

Das Ende des Winters und haben im Frühjahr kommen! Die Bäume werden aufwachen, Schnapp die Knospen, die ersten angehenden Blumen.
Profitieren Sie von Last-Minute-Angebot und buchen Sie uns für eine Nacht! Aber Vorsicht, das Angebot gilt nur für ein paar Tage!
Wir sind auf Facebook!
Wir sind auf YouTube!

A Hoffmann Hotel és Rendezvény Kft. (1051-Budapest, Deák F. u. 21.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.


Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.


Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezeléseTeljes adatkezelési nyilatkozat letöltése